Заман сулышы

15 декабрь 2011 яңалыклары

 • 15 декабрь 2011 - 10:56
  Каџарман якташыбыз
  Џђр узган кљн, ай, ел безне Бљек Ватан сугышыннан ераклаштыра. Ђмма яу кырында башын салганнар да, илгђ Ќићњ алып кайтканнар да онытылмый, дљресрђге, онытырга хакыбыз юк. Ђлеге язмада сњз 1941 елныћ 23 декабрендђ Мђскђњ янындагы Волокаламск районы џђм шђџђрен немец фашистларыннан азат иткђндђ батырларча џђлак булган якташыбыз, Шљгер тљбђгенећ Яћа...
  628
  0
  0
Реклама